Historia

Krageholmsmölla

Den stolta Holländaren

Historia Möllan byggdes 1864 åt greve Brahe på Krageholms gods.

Byggare sägs vara Per Nilsson

Möllan är av holländaretyp imponerar med sin storlek, väl tilltagen för att klara

godset och arrendegårdarnas behov.

Den är byggd i fem våningar, varav en extra våning i foten som användes som magasin ( den så kallade pelarsalen).

De vackra svaravade pelarna där sägs komma ifrån  förlista skepp.

Ursprungligen hade möllan tre stenpar samt sikt och kross.

Numera driver möllan två stenpar och en sikt .


På 40- talet sattes en råoljemotor in som även drev ett vidbyggt sågverk, detta är rivit och råoljemotorn borttagen.

Driften av möllan upphörde 1946 och byggnaden förföll.

1967 renoverade godset möllan , men i oktoberstormen blåste vingar och hätta ner . Ett platt tak lades på bölet och möllan lämnades åter åt sitt öde.

1989 bildades andelsföreningen Krageholmsmölla av några entusiaster med avsikt att återställa möllan i driftsdugligt skick.

Föreningen fick då möllan i gåva avfamiljen Piper på Krageholms gods. Mölleentusiasterna gjorde att fantastisktarbete med hjälp av

ortens hantverkare och stöd av sponsorer och Ystad kommun.

Möllan har sedan dess renoverats och vårdats av Andelsföreningen .

Mer info vad som händer på möllan iform av renovering och händelser finns på olika sidor här på hemsidan.

Webmaster Evert Landgren                                                                                                Copyright: Krageholmsmölla